ČSN EN ISO 7500-1 (420322) Aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly

ČSN EN ISO 7500-1 Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje kalibraci a ověřování tahových a tlakových zkušebních strojů. Ověřování sestává z obecného posouzení zkušebního stroje, včetně jeho příslušenství k aplikaci síly; kalibrace systému měření síly zkušebního stroje; potvrzení, že výkonnostní vlastnosti zkušebního stroje dosahují mezí stanovených pro specifikovanou třídu. Kalibrace se musí provést pro každý použitý rozsah síly a všechny používané snímače síly. Jakákoliv pomocná zařízení (např. ukazatel přístroje, zapisovač), která mohou systém měření síly ovlivnit, se musí, v případě jejich využití, ověřit. Kalibrace se musí provádět s použitím kontrolních siloměrů. Kalibraci lze provést s konstantními snímanými silami, nebo může se provést s konstantními referenčními silami. Pro rostoucí úrovně zatížení se kalibrace může provést prostřednictvím pomalu narůstající síly nebo pro klesající hladiny zatížení pomalým silovým poklesem.
Norma specifikuje metodu zkoušení tvrdosti podle Vickerse pro tři různé rozsahy zkušebního zatížení u kovových materiálů včetně tvrdokovů a dalších slinutých karbidů. V této normě je zkouška tvrdosti podle Vickerse specifikována pro délky úhlopříček vtisku mezi 0,020 mm a 1,400 mm. Využití této metody ke stanovení tvrdosti podle Vickerse pro menší vtisky leží mimo rámec této normy, jelikož výsledky by byly poznamenány velkými nejistotami díky omezením optického měření a nedokonalostmi geometrie hrotu. Zkouška tvrdosti podle Vickerse patří, spolu se zkouškami tvrdosti podle Brinella a Rockwela, mezi nejfrekventovanější zkoušky tvrdosti prováděné vtiskovou metodou.

Označení ČSN EN ISO 7500-1 (420322)
Katalogové číslo 505779
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135057795
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7500-1 (420322) z listopadu 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7500-2 (420322)
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení

foo