ČSN EN ISO 26203-2 (420352)

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy

ČSN EN ISO 26203-2 Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato 2. část normy ČSN EN ISO 26203 uvádí požadavky na zkoušení kovových materiálů. Uvádějí se pouze příklady zkoušení plochých geometrií i když se nevylučuje zkoušení i jiných geometrií zkušebních těles. Oblast využití zahrnuje rozsah rychlostí deformace od 10-2 s-1 do 103 s-1. Zkoušku lze provádět mezi 10 °C a 35 °C, a pokud není specifikováno jinak, pomocí servohydraulického typu zkušebního systému. Norma specifikuje podmínky výběru a konstrukce zkušebních strojů vhodných pro daný typ zkoušení, definuje tvar a rozměry vhodných zkušebních těles pro dané typy zkušebních metod, jakož i zásady jejich praktické výroby. Velká pozornost je věnována správnému výběru zkušební rychlosti s cílem zajistit ve zkoušené délce zkušebního tělesa potřebnou rychlost deformace a rovněž tak i způsobům měření zatěžujících sil a prodloužení snímaného průtahoměrem. Závěrečné kapitoly normy se týkají vlastního hodnocení zkušebních výsledků, stanovení závislosti napětí-deformace, rychlostí deformací, křivek plastického toku a z nich pak určení základních mechanických hodnot, které jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Přílohy pak obsahují praktické nákresy schémat zkušebních strojů, upínacích systémů zkušebních těles, nejvhodnějších geometrií zkušebních těles a příklady křivek smluvní napětí-smluvní deformace.

Označení ČSN EN ISO 26203-2 (420352)
Katalogové číslo 90092
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2012
Datum účinnosti 1. 3. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963900926
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 26203-1 (420352)
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče