ČSN ISO 12110-1 (420387)

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy

ČSN ISO 12110-1 Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN ISO 12110 určuje obecné zásady zkoušení únavy laboratorních vzorků v posloupnosti cyklů, jejichž amplituda se s každým cyklem mění. Tato posloupnost cyklů se označuje jako historie zatěžování a obvykle se odvozuje z měření zatížení provedeného na součástech nebo konstrukcích vystavených skutečným provozním zatížením. Podrobný popis záznamu provozních zatížení je aktuální pro každou laboratoř nebo průmyslové odvětví. Jelikož tato část ČSN ISO 12110 zahrnuje zejména historie zatěžování a generování řídícího signálu, lze předpokládat, že se může aplikovat jak na podmínky zatěžování řízené deformací nebo rychlostí růstu únavové trhliny, tak i na podmínky zatěžování v režimu řízení zatěžující síly. Toto je teoreticky správné, avšak v případě používání této části normy ČSN ISO 12110 pro jiné režimy zatěžování než jaké je zatěžování v režimu řízení síly je nutno postupovat opatrně. Tato část ČSN ISO 12110 se týká zatížení s proměnlivou amplitudou v režimu řízení síly, které odpovídá většině celosvětově prováděných zkoušek únavy s proměnnou amplitudou k datu publikování této části ČSN ISO 12110. Je vhodná k použití u režimu zatěžování jedinou výkonnou jednotkou, který v mnoha případech koresponduje se zatížením jednoosým. Po definování termínů používaných v normě je vysvětlena podstata zkoušky, historie zatěžování, programové bloky, generování řídicího signálu, vlastní postup provádění zkoušky a položky zkušebního protokolu. Přílohy normy se věnují normované historii zatěžování, rekonstrukci zatěžovacího signálu a předběžné analýze zkušebních údajů.

Označení ČSN ISO 12110-1 (420387)
Katalogové číslo 94410
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963944104
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 12110-2 (420387)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů