ČSN ISO 12110-2 (420387)

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů

ČSN ISO 12110-2 Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 12110 uvádí techniky počítání cyklů a metody redukce údajů, které se používají při zkoušení únavy s proměnnou amplitudou. Počítání cyklů je povinné pro každou zkoušku nebo sérii zkoušek zatímco metody redukce údajů jsou volitelné. Tato část normy ISO 12110 doplňuje ISO 12110-1, která obsahuje všeobecné zásady a popisuje obvyklé požadavky na únavové zkoušení s proměnnou amplitudou. V této části normy ISO 12110 se výraz "zatěžování" odkazuje buď na sílu, napětí nebo deformaci, jelikož metody uvedené v tomto dokumentu jsou obecně platné. Po definování termínů používaných v této části normy 12110 jsou vysvětleny techniky počítání cyklů a zásady jejich výběrů. Samostatná přílohy jsou věnovány počítání cyklů metodou "Rainflow" a příkladům prezentace dosažených výsledků (přílohy A a C). Příloha B normy uvádí příklady kvantifikace a extrakce cyklů a sestavení cyklů posloupnosti otevřeného cyklu.

Označení ČSN ISO 12110-2 (420387)
Katalogové číslo 94409
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963944098
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 12110-1 (420387)
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy