ČSN ISO 20032 (420320) Aktuální vydání

Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů

ČSN ISO 20032 Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu hodnocení mechanických vlastností kovových superplastických materiálů vykazujících superplasticitu charakteristickou pro jemnozrnné materiály, bez významnějšího deformačního zpevňování nebo vývoje dynamické mikrostruktury, pomocí tahové zkoušky prováděné při konstantní rychlosti posuvu příčníku na plochých zkušebních tělesech bez průtahoměru. Superplastické tváření vyžaduje charakterizaci kovových superplastických materiálů. Tahová zkouška specifikovaná v této normě umožňuje hodnocení superplastických vlastností, jako jsou superplastická tažnost, napětí vyvolávající plastický tok, exponent citlivosti na deformační rychlost (hodnota m), vztah mezi napětím a deformací a vztah mezi napětím vyvolávajícím plastický tok a deformační rychlostí.

Označení ČSN ISO 20032 (420320)
Katalogové číslo 95344
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2014
Datum účinnosti 1. 6. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963953441
Tato norma nahradila ČSN ISO 20032 (420320) z září 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 20 032
  • ČSN ISO 20032:2014
  • ČSN ISO 20 032:2014