ČSN EN ISO 14577-4 (420378) Aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky

ČSN EN ISO 14577-4 Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma navazuje na předchozí řadu ČSN EN ISO 14577 (1 až 3) popisující metodiku instrumentované vnikací zkoušky, ověřování a kalibraci zkušebních strojů a kalibraci referenčních tvrdoměrných destiček. ČSN EN ISO 14577-4 řeší speciální aplikační případy zkoušení povlaků, které jsou vhodné zejména pro zkoušení v rozsahu nano/mikro aplikovatelném na tenké povlakové vrstvy. Popisovaná zkušební metoda je především vhodná pro zkoumání jednoduchých vrstev, kdy se vtisk provádí kolmo k povrchu zkušebního tělesa, avšak postupně nanášené a mnohovrstvé povlaky lze rovněž měřit na příčném řezu, pokud tloušťka jednotlivých vrstev nebo nánosů převyšuje prostorovou rozlišovací schopnost vnikacího procesu. Není omezena žádným zvláštním typem materiálu. V rámci této normy jsou zahrnuty kovové, nekovové i organické nátěrové povlaky. Lze ji využít tehdy, když vnikací těleso tvaru jehlanu nebo kužele s hrotem o dostatečně malém poloměru křivosti vyvolá plastickou deformaci pouze v oblasti povlaku.

Označení ČSN EN ISO 14577-4 (420378)
Katalogové číslo 502396
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135023967
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14577-4 (420378) z října 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14577-1 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 14577-2 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 14577-3 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček