ČSN EN ISO 14577-1 (420378) Aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 14577-1 Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato první část normy specifikuje metodu instrumentované vnikací zkoušky stanovení tvrdosti a dalších materiálových parametrů pro rozsah makro, mikro a nano. Norma popisuje metodu, která zaznamenává zatížení při vnikání zkušebního tělesa do zkušebního materiálu a je schopna separovat z celkové zaznamenané deformace pružnou složku. Kromě konvenčních hodnot tvrdostí umožňují tyto instrumentované metody stanovení dalších materiálových vlastností, jako vtiskového modulu a pružně-plastické tvrdosti. Zkušební metody jsou členěny do makro, mikro a nano rozsahů, které se odlišují předepsaným zkušebním zatížením, vzhledem k hloubce vtisku. Jsou popisovány různé materiály a geometrie zkušebních těles, které lze k instrumentovaným zkouškám využít. Jsou definovány podmínky, které musí při provádění instrumentovaných zkoušek splňovat zkušební stroj.

Označení ČSN EN ISO 14577-1 (420378)
Katalogové číslo 99136
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963991368
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14577-1 (420378) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14577-2 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 14577-3 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 14577-4 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky