ČSN EN ISO 12737 (420348) Aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci

ČSN EN ISO 12737 Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu ISO pro stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci homogenních kovových materiálů využívající vrubované vzorky s předem vytvořenou únavovou trhlinou, které se podrobují pozvolna narůstající síle rozevírající trhlinu. Norma podrobně popisuje zkušební aparaturu, která je optimální pro provádění zkoušky a pro její následné vyhodnocení. Jsou definovány podmínky, které je nutno splnit u stroje pro cyklování únavové trhliny, podmínky kalibrace snímače rozevření trhliny a jsou definované doporučené parametry nutných přípravků realizace zkušební procedury. Velká pozornost je věnovaná zkušebním vzorkům a jsou uvedeny tabulky doporučených rozměrů a výkresy tvarů. Podrobně je popsán zkušební postup a metoda výpočtu a interpretace výsledků. Závěr základní částí normy se věnuje zkušebnímu protokolu. Přílohy normy diskutují problematiku cyklování únavové trhliny, specifika ohybových a kompaktních vzorků a doporučená provedení zkušebních přípravků.

Označení ČSN EN ISO 12737 (420348)
Katalogové číslo 88010
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2011
Datum účinnosti 1. 5. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963880105
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12737 (420348) z ledna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)