ČSN ISO 4965-2 (420370)

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje

ČSN ISO 4965-2 Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Za účelem dynamické kalibrace jednoosých zkušebních systémů je nutné měřit zatěžující síly přenášené zkušebním tělesem se známými úrovněmi přesnosti - namísto zkušebního tělesa, jehož využití a metoda jsou popsány v ČSN ISO 4965-1 se toto měření provádí dynamickým kalibračním přístrojem, jehož kalibrace je popsána v této normě ČSN ISO 4965-2. Rovněž je popsána metoda analýzy výsledků vedoucí k platnému rozmezí zkušebních frekvencí pro měřicí zařízení používané u dynamických kalibračních přístrojů podle ČSN ISO 4965-1. Norma dále specifikuje obecné požadavky na provedení zkoušky, tj. teplotu, měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje a referenční etalon dynamického napětí. Dále je detailně popsán vlastní kalibrační postup sestávající ze stejnosměrné kalibrace a kalibrace sinusové. Naměřené výsledky je třeba výpočetně zpracovat a tento problém je rovněž v normě objasněn. Závěrečná kapitola je věnována položkám, které musí obsahovat kalibrační list. Příloha normy uvádí informaci o kalibračním frekvenčním rozsahu.

Označení ČSN ISO 4965-2 (420370)
Katalogové číslo 92105
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963921051
Tato norma nahradila ČSN ISO 4965 (250272) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4965-1 (420370)
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy