ČSN ISO 4965 (250272) Zrušená norma

Zkušební stroje pro zkoušení únavy osovým zatížením. Ověřování dynamické síly. Technika snímačů deformace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje směrnice pro ověřování dynamické síly únavových zkušebních strojů včetně zvláštních připojení, například čelistí, které mohou ovlivnit ověřování stroje. Pojednává jen o strojích pro osové zatížení, v nichž jsou zkušební tyče, obvykle souměrné k podélné ose, podrobena kolísavým a zpětným silám podél této osy (viz také ČSN ISO 1099). Někdy se zkoušejí, jak je známo, nesouměrné tyče (součásti a konstrukce). Obecnou praxí je u nich určovat napětí z měření snímačů deformace rozmístěných na zkušební tyče tak, jak je požadováno, a v těchto případech ověřování dynamické síly zkušebního stroje nemusí být nutná. Tato mezinárodní norma se týká jak ověřování nových zkušebních strojů výrobcem, tak i ověřování strojů v provozu. Ve druhém případě nemusí být nutné provádět všechny operace požadované pro celkové ověřování stroje. Do této normy není zahrnuto ověřování strojů a zkušebních zařízení pro zvláštní použití, avšak pro vyhovění zvláštním požadavkům mohou být použity postupy podobné popsaným postupům.

Označení ČSN ISO 4965 (250272)
Katalogové číslo 18552
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963185521
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN ISO 4965-1 (420370), ČSN ISO 4965-2 (420370)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)