Třída 2502 - Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení

Zobrazit obsah třídy 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.