Třída 25 - MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

2500 Všeobecně (3)

2511 Délková měřidla (20)

2512 Hmatadla, posuvky apod. (11)

2514 Mikrometrická měřidla (22)

2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry (1)

2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství (2)

2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů (20)

2520 Souřadnicové měřící stroje (11)

2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu (5)

2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry (2)

2532 Mezní a porovnávací kalibry (2)

2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny (13)

2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové (6)

2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné (1)

2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO (14)

2541 Mezní kalibry na závity (35)

2542 Mezní kalibry na závity (14)

2543 Mezní kalibry na závity (18)

2546 Ostatní závitová měřidla (5)

2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení (2)

2551 Rýsovací a kontrolní nářadí (16)

2553 Rýsovací a kontrolní nářadí (7)

2555 Rýsovací a kontrolní nářadí (16)

2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka (2)

2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky (2)

2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti (5)

2572 Tlakoměry (1)

2574 Analyzační zařízení (9)

2575 Měření objemu (8)

2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty (12)

2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech (20)

2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů (19)

2579 Viskozimetry (2)

2580 Teploměry všeobecně, součásti (4)

2581 Skleněné teploměry kapalinové (20)

2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory (2)

2583 Teploměry termočlánkové a odporové (13)

2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů (18)

2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech (32)

2596 Kontrolní síta apod. (6)