Třída 2593 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech

Zobrazit obsah třídy 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 772 (259300) - únor 2012 aktuální vydání

Hydrometrická měření - Terminologie

990 Kč

TNV 25 9305 (259305) - únor 2012

Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou

331 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - červen 2008 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků

440 Kč

ČSN ISO 1088 (259311) - listopad 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Sběr a zpracování údajů pro určení chyb při měření

340 Kč

ČSN 25 9312 (259312) - listopad 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Zjišťování celkové chyby

230 Kč

ČSN ISO 1070 (259315) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy

340 Kč

ČSN ISO 2537 (259321) - prosinec 1993

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem

125 Kč

ČSN ISO 3455 (259322) - leden 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích

190 Kč

ČSN ISO 1438 (259331) - listopad 2012

Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů

550 Kč

ČSN ISO 3846 (259332) - srpen 2012 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou

350 Kč

ČSN ISO 3847 (259333) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta pravoúhlého průřezu

190 Kč

ČSN ISO 4360 (259334) - srpen 2012 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu

340 Kč

ČSN ISO 4362 (259335) - červen 1995

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy lichoběžníkového průřezu

230 Kč

ČSN ISO 4371 (259336) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta nepravoúhlého průřezu (přibližná metoda)

230 Kč

ČSN ISO 4374 (259337) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měřené přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou

340 Kč

ČSN ISO 4377 (259338) - duben 1995

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy tvaru plochého V

340 Kč

ČSN ISO 8333 (259339) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Přelivy se širokou korunou tvaru V

230 Kč

ČSN ISO 9827 (259340) - květen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí měrných přelivů a žlabů. Proudnicové přelivy trojúhelníkového průřezu

230 Kč

ČSN ISO 4359 (259341) - říjen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U

570 Kč

ČSN ISO 9826 (259342) - červen 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Parshallovy žlaby a žlaby typu Saniiri

230 Kč

ČSN EN ISO 6416 (259351) - červen 2018 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 26906 (259360) - červenec 2010

Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku

350 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - únor 2011 aktuální vydání

Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry

190 Kč

ČSN EN 17277 (259371) - květen 2020

Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16469 (259371) - listopad 2013

Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 14968 (259380) - duben 2007

Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 3454 (259381) - září 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení

125 Kč

ČSN EN ISO 4373 (259382) - srpen 2009

Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny

340 Kč

ČSN EN ISO 4375 (259383) - červen 2015 aktuální vydání

Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 9825 (259384) - květen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v terénu na velkých řekách a za povodní

190 Kč

ČSN ISO 9196 (259385) - září 1995

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v podmínkách ledových jevů

230 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386) - září 2014 aktuální vydání

Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17171 (259387) - únor 2019

Management změřených hydrometrických údajů - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč