Třída 2520 - Souřadnicové měřící stroje

Zobrazit obsah třídy 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-1 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

460 Kč

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - říjen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-2 (252011) - srpen 2010 aktuální vydání

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

350 Kč

ČSN EN ISO 10360-3 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

230 Kč

ČSN EN ISO 10360-4 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

250 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - říjen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-6 (252011) - září 2002

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

340 Kč

ČSN EN ISO 10360-7 (252011) - březen 2012

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

440 Kč

ČSN EN ISO 10360-8 (252011) - září 2014

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - listopad 2014 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy

230 Kč