ČSN EN ISO 10360-2 (252011) Aktuální vydání

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

ČSN EN ISO 10360-2 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10360 je normou geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 5 řetězce norem rozměrů, vzdáleností, poloměrů, úhlu, tvaru, směru, polohy, házení a základen. Pro více detailních informací o vztahu této části ISO10360 k jiným normám a k matici GPS viz přílohu F.
Zkušební postupy v této části ISO 10360 mají tři cíle:
1) zkouška chyby indikace kalibrované zkušební délky pomocí snímací hlavy bez jakéhokoliv odsazení hrotu snímacího doteku;
2) zkouška chyby indikace kalibrované zkušební délky pomocí snímací hlavy se specifikovaným odsazením hrotu snímacího doteku; a
3) zkouška reprodukovatelnosti měření kalibrované zkušební délky.
Předností těchto zkoušek je, že výsledek měření má přímou návaznost na jednotku délky metr a poskytuje informace o způsobilosti souřadnicového měřicího stroje (CMM) při měření podobných délek.
Kapitola 3 této části ISO 10360 obsahuje definice, které nahrazují podobné definice v ISO 10360-1:2000.
Tyto přepracované definice jsou potřebné k zamezení víceznačnosti, která by mohla vzniknout tímto vydáním ISO 10360-2. Kromě toho, definice 3.6 nahrazuje účinně odpovídající definici v ISO 10360-1:2000, jelikož k vyjasnění byly použity značky přepracované a rozšířené.
Tato část ISO 10360 specifikuje výrobcem stanovené přejímací zkoušky pro ověření způsobilosti souřadnicových měřicích strojů (CMM), používaných pro měření lineárních rozměrů. Specifikuje rovněž periodické zkoušky, které umožňují uživateli v opakovaných časových odstupech ověřit způsobilost CMM.
Přejímací a periodické zkoušky uvedené v této části ISO 10360 jsou použitelné jen na kartézské CMM s kontaktními snímacími hlavami jakéhokoliv operačního typu v režimu snímání diskrétních bodů.
Tato část ISO 10360 vysloveně neplatí pro:
- ne-kartézské CMM; avšak části mohou být použity na základě vzájemné dohody z této části ISO 10360, též na ne-kartézské CMM;
- CMM s optickým senzorem; avšak části mohou být použity na základě vzájemné dohody též na optické CMM.
Tato část ISO 10360 specifikuje požadavky na způsobilost, které mohou být stanoveny výrobcem nebo uživatelem CMM, typ a způsob provedení přejímacích a periodických zkoušek k prokázání stanovených požadavků, pravidla pro zkoušku shody a aplikace pro které mohou být přejímací a periodické zkoušky použity.

Označení ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Katalogové číslo 86541
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2010
Datum účinnosti 1. 9. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963865416
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10360-2 (252011) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10360-1 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

ČSN EN ISO 10360-10 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

ČSN EN ISO 10360-12 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

ČSN EN ISO 10360-3 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

ČSN EN ISO 10360-4 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

ČSN EN ISO 10360-6 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

ČSN EN ISO 10360-7 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

ČSN EN ISO 10360-8 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

ČSN EN ISO 10360-9 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy