ČSN EN ISO 10360-8 (252011)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

ČSN EN ISO 10360-8 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10360 specifikuje přejímací zkoušky pro ověřování vlastností CMM (souřadnicových měřicích strojů), které měří délky, jak uvedl výrobce. Také specifikuje periodické zkoušky, které umožňují použití k periodickému ověření vlastností CMM. Přejímací a periodické zkoušky jsou uvedeny v této části ISO 10360 a jsou aplikovatelné pouze na kartézské CMM s optickými snímači vzdálenosti. Tato norma neplatí pro ne-kartézské CMM, ačkoliv lze na základě vzájemné dohody použít části této části ISO 10360 na nekartézské CMM.
POZNÁMKA: Tato část ISO 10360 není uvažována k použití na CMM, které mají měřicí objem významně menší než velikost zkušené koule, ačkoliv princip artefaktů a postup zkoušky popsaný v této části ISO 10360 je použitelný pro přejímací a periodické zkoušky CMM beze změn, nebo s modifikovanými parametry jako je velikost zkušebních artefaktů a počet měření.
Tato část ISO 10360 specifikuje:
- požadavky vlastností, které mohou být přiřazeny výrobcem nebo uživatelem CMM,
- způsob provedení přejímací a periodické zkoušky k prokázání uvedených požadavků,
- pravidla prokazování shody, a
aplikace, pro které mohou být přejímací a periodické zkoušky použity.

Označení ČSN EN ISO 10360-8 (252011)
Katalogové číslo 96000
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963960005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10360-1 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

ČSN EN ISO 10360-10 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

ČSN EN ISO 10360-12 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

ČSN EN ISO 10360-3 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

ČSN EN ISO 10360-4 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

ČSN EN ISO 10360-6 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

ČSN EN ISO 10360-7 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

ČSN EN ISO 10360-9 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy