ČSN EN ISO 10360-7 (252011)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

ČSN EN ISO 10360-7 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10360 specifikuje přejímací zkoušky pro ověření vlastností souřadnicových měřicích strojů (CMM) použitých pro měření lineárních rozměrů jak je stanoveno výrobcem. Také specifikuje periodické zkoušky, které umožňují uživateli periodicky zkoušet vlastnosti CMM.
Přejímací a periodické zkoušky uvedené v této části ISO 10360 jsou aplikovatelné pouze u kartézských CMM používajících zobrazovací snímací systémy jakéhokoliv typu, provozované v režimu snímání diskrétních bodů.
Tato část ISO 10360 se výslovně nevztahuje na:
- Ne-kartézské CMM; nicméně, strany mohou použít tuto část ISO 10360 na ne-kartézské CMM po vzájemné dohodě;
- CMM používající jiné typy optického snímání; nicméně, strany mohou použít tento přístup k jiným optickým CMM po vzájemné dohodě;
- CMM používající dotykový snímací systém (pro dotykové snímací systémy viz ISO 10360-2).
Tato část ISO 10360 specifikuje vlastnosti na požadavky, které mohou být přidělené výrobcem nebo uživatelem CMM, způsob provedení přejímacích a periodických zkoušek k prokázání uvedených požadavků, pravidla pro prokázání shody a aplikace pro které přejímací a periodické zkoušky mohou být použity.

Označení ČSN EN ISO 10360-7 (252011)
Katalogové číslo 89972
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2012
Datum účinnosti 1. 4. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963899725
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10360-1 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

ČSN EN ISO 10360-10 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

ČSN EN ISO 10360-12 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

ČSN EN ISO 10360-3 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

ČSN EN ISO 10360-4 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

ČSN EN ISO 10360-6 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

ČSN EN ISO 10360-8 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

ČSN EN ISO 10360-9 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy