1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 2577 - Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech

Zobrazit obsah třídy 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12405-2 (257700) - únor 2013

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 24006 (257701) - únor 1995

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie

550 Kč

ČSN ISO 7066-2 (257702) - únor 1994

Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti

350 Kč

ČSN EN 16314 (257703) - únor 2014

Plynoměry - Dodatečné funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 5168 (257705) - říjen 2006

Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - březen 2021 nové vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice

340 Kč

ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - říjen 2016

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5167-6 (257710) - duben 2020

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 25 7711 (257711) - květen 1994

Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech. Měření průtoku segmentovou clonou a přestavitelnou segmentovou clonou

340 Kč

ČSN 25 7712 (257712) - leden 1995

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou

230 Kč

ČSN EN ISO 9300 (257713) - květen 2006 aktuální vydání

Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním

440 Kč

ČSN 25 7714 (257714) - listopad 1994

Měření pulzujícího proudění tekutin v potrubí clonami, dýzami nebo Venturiho trubicemi

350 Kč

ČSN ISO 3966 (257722) - listopad 2014

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 20456 (257740) - duben 2020

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 24185 +AC (257750) - únor 1995

Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC)

340 Kč

ČSN ISO 9368-1 (257751) - červen 1995

Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech vážicí metodou. Postupy pro zkoušení zařízení. Část 1: Statické vážicí systémy

340 Kč

ČSN EN ISO 8316 (257755) - březen 1997

Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže

340 Kč