ČSN 25 7712 (257712)

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou

ČSN 25 7712 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma navazuje na ČSN ISO 5167-1 a rozšiřuje její obsah tím, že specifikuje geometrii a způsob použití, včetně podmínek montáže, a provozu pro clony s kuželovým vstupem a pro čtvrtkruhové clony, jsou-li vloženy do uzavřeného potrubí zcela vyplněného měřenou viskózní tekutinou, přičemž se jedná o ustálený charakter proudění za podkritického tlakového spádu. Tato norma též podává informace a matematické i tabelární údaje pro výpočet funkčních rozměrů clony s kuželovým vstupem a čtvrtkruhové clony. Dále obsahuje podklady pro výpočet průtoku viskózních tekutin a s ním spojených nejistot. Norma platí pro měření průtoku tekutin charakterizovaných nízkými hodnotami Reynoldsova čísla ReD (vztaženého na průměr potrubí). Měřená tekutina musí být jednofázová. Pro clony s kuželovým vstupem a čtvrtkruhové clony byly provedeny přímé kalibrační zkoušky, které počtem, rozmezím a jakostí postačují k tomu, aby umožnily vytvoření koherentních soustav použití, založených na jejich výsledcích, a součinitelů, daných s určitými předpověditelnými mezemi nejistoty. Norma obsahuje pouze primární prvky, stejně jako ČSN ISO 5167-1 (vč. odběrů tlaku). Všechny ostatní součásti měřicího okruhu, zařízení, snímače diferenčního tlaku a vyhodnocující přístroje resp. počítače označuje "sekundárními prvky" a zmiňuje je jen příležitostně.

Označení ČSN 25 7712 (257712)
Katalogové číslo 16682
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963166827
Změny a opravy opr. 11.96
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 25 77 12
  • ČSN 257712
  • ČSN 25 77 12 : 1995
  • ČSN 257712:1995
  • ČSN 25 7712:1995