ICS 17.120 - Měření průtoku

ČSN ISO 7066-2 (257702) - únor 1994

Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti

350 Kč