Třída 2578 - Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů

Zobrazit obsah třídy 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7801 (257801) - říjen 1980

Vodomery. Základné ustanovenia

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

230 Kč

ČSN EN 14154-4 (257811) - srpen 2015

Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - duben 2019 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

945 Kč

ČSN EN ISO 4064-3 (257811) - září 2015 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

590 Kč

ČSN EN ISO 4064-4 (257811) - září 2015 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

350 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

340 Kč

TNI CEN/TR 16061 (257823) - listopad 2014

Plynoměry - Inteligentní plynoměry

350 Kč

ČSN 25 7825 (257825) - březen 1991

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Turbinové průtokoměry a turbinové snímače

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

230 Kč

ČSN 25 7830 (257830) - listopad 1964

Plováčkové průtokoměry se skleněnou trubicí

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

125 Kč

ČSN 25 7859 (257859) - listopad 1990

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

262 Kč

ČSN 25 7860 (257860) - květen 1977

Plynomery. Základné ustanovenia

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

230 Kč

ČSN EN 1359 (257861) - listopad 2020 aktuální vydání

Plynoměry - Membránové plynoměry

590 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - červen 2020 aktuální vydání

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry

590 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - květen 2019 aktuální vydání

Plynoměry - Turbínové plynoměry

570 Kč

ČSN EN 14236 (257864) - duben 2019 aktuální vydání

Ultrazvukové plynoměry pro domácnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - duben 2022 aktuální vydání

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 12405-3 (257865) - červen 2016

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17526 (257866) - červen 2022

Plynoměry - Termální hmotnostní průtokoměry plynu

590 Kč
foo