ČSN EN 12480 (257862) Nové vydání

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry

ČSN EN 12480 Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje rozsahy, konstrukci, funkce, výstupní charakteristiky a zkoušení rotačních objemových plynoměrů (v dalším textu označovaných jako RD měřidla nebo zjednodušeně měřidla) pro měření objemu plynu.
Tato evropská norma platí pro rotační objemové plynoměry používané k měření objemu topných plynů 1., 2. a 3. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437:2003+A1:2009, při maximálním pracovním tlaku plynu do a včetně 20 bar v rozsahu teplot okolí a plynu alespoň od -10 °C do +40 °C.
Tato evropská norma platí pro měřidla, která jsou instalována v místech s nevýznamnými vibracemi a rázy (třída M1) a v
- uzavřených prostorech (vnitřních a venkovních s ochranou specifikovanou výrobcem) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti
nebo, jestliže je to specifikováno výrobcem,
- otevřených prostorech (venkovních bez jakékoliv ochrany) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti,
a na místech s elektromagnetickými poruchami (třída E1 a E2). Normy se vztahují na mechanické měřiče s mechanickým indexem, na tato elektronická zařízení se tato norma nevztahuje.
Pokud není v této normě specifikováno jinak:
- všechny použité tlaky jsou přetlaky;
- všechny ovlivňující veličiny, kromě zkoušené veličiny, jsou udržovány relativně konstantní na jejich referenční hodnotě.
Tato evropská norma platí také pro měřidla, u nichž součin maximálního dovoleného tlaku PS a vnitřního objemu tělesa plynoměru je menší než 6 000 bar.litr nebo u nichž je součin PS a DN menší než 3 000 bar.
Tato evropská norma může být používána pro schválení typu a individuální zkoušení měřidel. Tabulky křížových odkazů jsou uvedeny v:
- příloze A pro zkoušky, které jsou potřebné pro schválení typu;
- příloze B pro individuální zkoušení měřidel.
Některé části této normy zahrnují pouze měřidla s mechanickými počitadly.
Filosofie rizik přijatá v této normě je založena na analýze rizik včetně tlaku. Norma aplikuje principy k eliminování nebo snížení nebezpečí. Kde tato nebezpečí nemohou být eliminována, jsou specifikována příslušná ochranná opatření.

Označení ČSN EN 12480 (257862)
Katalogové číslo 509900
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135099009
Tato norma nahradila ČSN EN 12480 (257862) z srpna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)