ČSN EN ISO 4064-5 (257811) Aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

ČSN EN ISO 4064-5 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064 platí pro vodoměry, které se používají jako měřidla pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.
Tato část ISO 4064 specifikuje kritéria pro volbu jednoduchých, kombinovaných a soustředných vodoměrů, připojených armatur, instalace, zvláštních požadavků na měřidla a první činnost nových nebo opravených měřidel k zajištění správného konstantního měření a spolehlivého čtení měřidla.
Pro doplnění k měřidlům na mechanickém principu tato část ISO 4064 platí také pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronických principech a vodoměrech založených na mechanických principech zahrnujících elektronická zařízení používaná k měření objemu studené pitné vody a teplé vody. Platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pomocná zařízení jsou nezávazná. Avšak národní nebo mezinárodní předpisy smí učinit některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k používání vodoměru.
Doporučení této části ISO 4064 platí pro vodoměry, resp. Technologie, definované jako integrační měřicí přístroje spojitě stanovující objem vody jimi proteklý.
POZNÁMKA: Jakékoli národní předpisy platí v zemi použití.

Označení ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Katalogové číslo 505845
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135058457
Změny a opravy A11 8.23t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4064-5 (257811) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

foo