ČSN EN ISO 4064-5 (257811) Aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

ČSN EN ISO 4064-5 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064 platí pro vodoměry, které se používají jako měřidla pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.
Tato část ISO 4064 specifikuje kritéria pro volbu jednoduchých, kombinovaných a soustředných vodoměrů, připojených armatur, instalace, zvláštních požadavků na měřidla a první činnost nových nebo opravených měřidel k zajištění správného konstantního měření a spolehlivého čtení měřidla.
Pro doplnění k měřidlům na mechanickém principu tato část ISO 4064 platí také pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronických principech a vodoměrech založených na mechanických principech zahrnujících elektronická zařízení používaná k měření objemu studené pitné vody a teplé vody. Platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pomocná zařízení jsou nezávazná. Avšak národní nebo mezinárodní předpisy smí učinit některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k používání vodoměru.
Doporučení této části ISO 4064 platí pro vodoměry, resp. Technologie, definované jako integrační měřicí přístroje spojitě stanovující objem vody jimi proteklý.
POZNÁMKA: Jakékoli národní předpisy platí v zemi použití.

Označení ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Katalogové číslo 505845
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135058457
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4064-5 (257811) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1