ČSN EN ISO 4064-2 (257811) Aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-2 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064|OIML R 49 platí pro hodnocení typu a prvotní ověření vodoměrů na studenou pitnou vodu a teplou vodu, jak jsou stanoveny v ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013. OIML certifikáty shody mohou být vydány pro vodoměry v systému OIML certifikátů za předpokladu, že tato část ISO 4064|OIML R 49, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 a ISO 4064-3:2014|OIML R 49-3:2013 jsou použity v souladu s pravidly systému.
Tato část ISO 4064|OIML R 49 předkládá detaily zkušebního programu, principy, zařízení a postupy k použití pro hodnocení typu a prvotní ověření typu měřidla.
Ustanovení této části ISO 4064|OIML R 49 platí také pro pomocná zařízení, jestliže jsou požadována národními předpisy.
Ustanovení zahrnují požadavky na zkoušení kompaktního vodoměru a na zkoušení měřicího převodníku (včetně snímače průtoku nebo objemu) a vyhodnocovací jednotky (včetně indikačního zařízení) vodoměru jako samostatné jednotky.

Označení ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Katalogové číslo 506747
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 2019
Datum účinnosti 1. 5. 2019
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 140 stran formátu A4
EAN kód 8596135067473
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4064-2 (257811) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

foo