ČSN EN ISO 4064-2 (257811) Aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-2 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064|OIML R 49 platí pro hodnocení typu a prvotní ověření vodoměrů na studenou pitnou vodu a teplou vodu, jak jsou stanoveny v ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013. OIML certifikáty shody mohou být vydány pro vodoměry v systému OIML certifikátů za předpokladu, že tato část ISO 4064|OIML R 49, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 a ISO 4064-3:2014|OIML R 49-3:2013 jsou použity v souladu s pravidly systému.
Tato část ISO 4064|OIML R 49 předkládá detaily zkušebního programu, principy, zařízení a postupy k použití pro hodnocení typu a prvotní ověření typu měřidla.
Ustanovení této části ISO 4064|OIML R 49 platí také pro pomocná zařízení, jestliže jsou požadována národními předpisy.
Ustanovení zahrnují požadavky na zkoušení kompaktního vodoměru a na zkoušení měřicího převodníku (včetně snímače průtoku nebo objemu) a vyhodnocovací jednotky (včetně indikačního zařízení) vodoměru jako samostatné jednotky.

Označení ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Katalogové číslo 506747
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 2019
Datum účinnosti 1. 5. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 140 stran formátu A4
EAN kód 8596135067473
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4064-2 (257811) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci