ČSN EN ISO 4064-1 (257811) Aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-1 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 675 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.
Tato část platí vedle vodoměrů založených na mechanickém principu i pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření skutečného objemu proteklé studené pitné vody nebo teplé vody.
Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pravidla pro pomocná zařízení jsou nezávazná. Nicméně národní nebo mezinárodní předpisy stanovují některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k použití vodoměrů.
POZNÁMKA: Jakékoliv národní předpisy používané v příslušné zemi.

Označení ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Katalogové číslo 505844
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135058440
Změny a opravy A11 8.23t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4064-1 (257811) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

foo