ČSN EN ISO 4064-1 (257811) Zrušená norma

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 4064|OIML R 49 specifies the metrological and technical requirements for water meters for cold potable water and hot water flowing through a fully charged, closed conduit. These water meters incorporate devices which indicate the integrated volume.
In addition to water meters based on mechanical principles, this part of ISO 4064|OIML R 49 applies to devices based on electrical or electronic principles, and mechanical principles incorporating electronic devices, used to measure the volume of cold potable water and hot water.
This part of ISO 4064|OIML R 49 also applies to electronic ancillary devices. Ancillary devices are optional. However, it is possible for national or regional regulations to render some ancillary devices mandatory in relation to the utilization of water meters.
NOTE - Any national regulations apply in the country of use.

Označení ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Katalogové číslo 503344
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135033447
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4064-1 (257811) z září 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci