ČSN EN 1359 (257861) Aktuální vydání

Plynoměry - Membránové plynoměry

ČSN EN 1359 Plynoměry - Membránové plynoměry
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušky pro konstrukci, provedení, bezpečnost a výrobu membránových plynoměrů třídy 1,5 (dále jen plynoměry). To platí pro měřidla s koaxiálním jednoduchým potrubím nebo dvěma potrubními přípojkami, které se používají k měření objemů palivových plynů, které jsou v mezích zkušebních plynů 1., 2. a 3. třídy popsané v EN 437. Měřidla mají maximální pracovní tlak nepřesahující 0,5 baru a maximální skutečné průtoky nepřesahující 160 m3h-1 v minimálním rozsahu okolní teploty -10 °C až 40 °C a teplotním rozmezí plynů podle specifikace výrobce s minimem rozsah 40 K.
Tato norma se vztahuje na měřidla s vestavěnou a bez vestavěné přeměny teploty, které jsou instalovány v místech s vibracemi a otřesy malého významu (viz MID příloha 1, kapitola 1.3.2 (a), třída M1). Platí také pro měřidla v:
- uzavřená místa (vnitřní nebo venkovní s ochranou podle specifikace výrobce) jak s kondenzující vlhkostí, tak s nekondenzující vlhkostí;
nebo, pokud to výrobce stanoví:
- otevřená místa (venkovní bez krytu) jak s kondenzující vlhkostí, tak s nekondenzující vlhkostí;
- v místech s elektromagnetickými poruchami, která odpovídají těm, která se pravděpodobně vyskytují v obytných, obchodních a lehkých průmyslových budovách (viz příloha 1 kapitola 1.3.3 (a), třída E1).
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny tlaky uvedené v tomto dokumentu tlakoměrem.
Požadavky na elektronické počítadlo, baterie, ventily zabudované do měřidla a další doplňkové funkce jsou uvedeny v EN 16314.
Pokud není v konkrétní zkoušce stanoveno jinak, jsou zkoušky prováděny na měřidlech, které obsahují přídavná funkční zařízení určená výrobcem.
Ustanovení 1 až 9 a přílohy B a C se vztahují pouze na konstrukční a typové zkoušky.
POZNÁMKA - Obsah publikace OIML "Mezinárodní doporučení R 137" byl zohledněn při přípravě této normy.
Nejsou-li pro zkušební zařízení stanoveny žádné zvláštní požadavky, měly by být použité přístroje sledovatelné podle vnitrostátní nebo mezinárodní referenční normy a nejistota by měla být lepší než 1/5 maximální hodnoty zkoušeného parametru. Pro rozdílné výsledky by opakovatelnost / rozlišení měla být lepší než 1/5 maximální hodnoty zkoušeného parametru.

Označení ČSN EN 1359 (257861)
Katalogové číslo 511254
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2020
Datum účinnosti 1. 12. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135112548
Tato norma nahradila ČSN EN 1359 (257861) z května 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)