Třída 2540 - Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO

Zobrazit obsah třídy 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4000 (254000) - květen 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové kalibry ISO pro metrické závity. Přehled

125 Kč

ČSN 25 4005 (254005) - srpen 1989

Kalibry na válcové závity. Druhy

340 Kč

ČSN ISO 1502 (254011) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry

350 Kč

ČSN 25 4013 (254013) - září 1987

Závitové kalibry. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 25 4015 (254015) - červenec 1982

Mezní závitové kalibry pro trubkový válcový závit. Funkční rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.87t

382 Kč

ČSN 25 4017 (254017) - září 1994

Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný jednoduchý. Úchylky

230 Kč

ČSN 25 4018 (254018) - prosinec 1983

Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný. Funkční rozměry

340 Kč

ČSN 25 4020 (254020) - květen 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

190 Kč

ČSN 25 4025 (254025) - květen 1973

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4026 (254026) - květen 1973

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro dobrý pevný závitový kroužek. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

190 Kč

ČSN 25 4029 (254029) - květen 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení dobrého závitového kroužku (pevného i stavitelného). Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4035 (254035) - květen 1973

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4036 (254036) - květen 1973

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkový pevný závitový kroužek. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4039 (254039) - květen 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení zmetkového závitového kroužku (pevného i stavitelného). Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4045 (254045) - červenec 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové třmenové kalibry. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4046 (254046) - červenec 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny k nastavení mezního závitového třmenového kalibru. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4047 (254047) - červenec 1973

Závitová měřidla. Zmetkové závitové třmenové kalibry. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4048 (254048) - únor 1985

Závitová měřidla. Porovnávací trn k nastavení zmetkového závitového třmenového kalibru. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4050 (254050) - únor 1986

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4055 (254055) - únor 1986

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4056 (254056) - únor 1986

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro dobrý pevný závitový kroužek. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4059 (254059) - únor 1986

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení dobrého pevného závitového kroužku. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4065 (254065) - únor 1986

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4066 (254066) - únor 1986

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkový pevný závitový kroužek. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4069 (254069) - únor 1986

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení zmetkového pevného závitového kroužku. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4075 (254075) - srpen 1987

Mezní závitové trny. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4080 (254080) - srpen 1987

Dobré pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4081 (254081) - srpen 1987

Minimální a maximální porovnávací trny pro dobré pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4084 (254084) - srpen 1987

Porovnávací trny opotřebení dobrých pevných závitových kroužků. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4090 (254090) - srpen 1987

Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4091 (254091) - srpen 1987

Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkové pevné závitové kroužky. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4094 (254094) - srpen 1987

Porovnávací trny opotřebení zmetkových pevných závitových kroužků. Závit lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý průměrů 8 až 100 mm

65 Kč