ČSN ISO 1502 (254011)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry

ČSN ISO 1502 Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí podrobnosti o výrobě a použití kalibrů pro kontrolu metrických závitů ISO pro všeobecné použití se základním profilem podle ISO 68. Dále určuje základní vlastnosti jednotlivých druhů kalibrů (přehled ve 4.1 a 4.2), které se doporučují pro přezkoušení vnějších a vnitřních závitů obrobků a pro seřízení a kontrolu závitových kalibrů. Mohou se použít i jiné kontrolní metody, např. měření indikačními měřidly. Kontrola kalibry podle této mezinárodní normy je však vždy rozhodující. Účelem této mezinárodní normy je poskytnout rozlišení mezi závity obrobků, které vyhovují mezním rozměrům a které jim nevyhovují. Požadavek, zajistit zaměnitelnost závitů obrobků a vyhnout se diskusím mezi výrobcem a odběratelem, musí být uplatněn na základě následujících zásad:
a) výrobce nesmí dodat žádný závit obrobku, jehož skutečné rozměry závitu (tj. střední průměr a virtuální střední průměr) leží vně předepsaných mezí;
b) odběratel nesmí prohlásit za neshodný žádný závit obrobku, jehož skutečné rozměry závitu (tj. střední průměr a virtuální střední průměr) leží uvnitř předepsaných mezí.
Uvedené dvě zásady této mezinárodní normy jsou zajištěny použitím příslušných druhů a rozměrů kalibrů pro přezkoušení závitů, podmínkami za nichž jsou tyto kalibry použity a měřítky pro přejímku závitů obrobků. Tato mezinárodní norma určuje potřebné druhy a rozměry kalibrů pro kontrolu závitů, podmínky jejich užívání a pravidla kontroly.

Označení ČSN ISO 1502 (254011)
Katalogové číslo 59622
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2000
Datum účinnosti 1. 9. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963596228
Tato norma nahradila ČSN 25 4011 (254011) z března 1974
ČSN 25 4012 (254012) z března 1974
Dostupnost skladem (tisk na počkání)