ČSN ISO 4965-1 (420370)

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy

ČSN ISO 4965-1 Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy
První část normy ISO 4965 popisuje dvě metody stanovení vztahu mezi rozsahem dynamického zatížení (deltaFt) aplikovaného na zkušební těleso u jednoosé zkoušky se sinusovou konstantní amplitudou a rozsahem zatížení (deltaFi) indikovaného zkušebním systémem. Tyto metody se využívají u dynamických zkušebních systémů provozovaných mimo frekvenční pásmo rezonančních systémů, které mají návaznost na zkušební systémy, u nichž nejsou chyby dynamických zatížení známé, nebo kde se očekává, že tyto chyby převýší 1 % rozsahu aplikovaných zatížení. Chyby dynamického zatížení se určí porovnáváním maximálních zatížení indikovaných dynamickým zkušebním systémem s hodnotami měřenými dynamickým kalibračním přístrojem opatřeným tenzometry. Tento přístroj se předtím podrobí statické kalibraci pomocí indikátoru zkušebního systému. Norma specifikuje nutné podmínky provedení zkoušky od teploty, přes dynamický zkušební systém zahrnující statickou kalibraci, kalibrační frekvence, rozsah dynamického zatížení, zatěžovací soustavu, montáž dynamického kalibračního přístroje a měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje. Podrobně je popsán postup vlastního provedení, které zahrnuje vstupní kontrolu a postup kalibrace- Závěrečné kapitoly se věnují výpočetnímu zpracování naměřených výsledků a vypracování protokolu. Přílohy normy poskytují návod na rekalibraci, který je k dispozici uživateli a návod na odhad šířky frekvenčního pásma měřicího vybavení zkušebního systému.

Označení ČSN ISO 4965-1 (420370)
Katalogové číslo 92106
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963921068
Tato norma nahradila ČSN ISO 4965 (250272) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4965-2 (420370)
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje