ČSN ISO 19819 (420353)

Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu

ČSN ISO 19819 Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů v kapalném héliu (bod varu při -269 °C nebo 4,2 K, označovaný jako 4 K) a definuje mechanické vlastnosti, které mohou být stanoveny. Tuto normu lze rovněž aplikovat na zkoušení tahem při kryogenních teplotách (pod -196 °C nebo 77 K), které vyžaduje speciální zkušební zařízení, menší zkušební vzorky a zabývá se pilovitým průběhem plastického toku, adiabatickým ohřevem a vlivy deformační rychlosti. Aby byla provedena tahová zkouška při 4 K v souladu s touto normou, je zkušební vzorek instalovaný v kryostatu plně ponořen v kapalném héliu (He) a zkoušen pomocí řízení posunu při jmenovité deformační rychlosti 10-3 s-1 nebo nižší. Zkoušky využívající řízení zatěžovací silou nebo vyšší deformační rychlostí nejsou uvažovány.

Označení ČSN ISO 19819 (420353)
Katalogové číslo 96457
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963964577
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 19 819
  • ČSN ISO 19819:2014
  • ČSN ISO 19 819:2014