ČSN EN ISO 6892-1 (420310) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310)

Norma specifikuje metodu provádění tahových zkoušek za okolní teploty a definuje vlastnosti, které mohou být z této zkoušky určeny. Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením, obvykle do lomu, za účelem stanovení jedné nebo více mechanických vlastností definovaných v normě. Norma specifikuje podmínky nutné ke správnému provedení zkoušky, zejména pak nastavení a volbu definovaných zkušebních rychlostí vyjádřených jako rychlost přírůstku smluvního napětí nebo rychlost deformační s jednoznačnou preferencí řízení deformační rychlosti. Kromě textu týkající se základní metodiky provádění tahové zkoušky obsahuje norma též 12 příloh řešících dílčí problémy souvisící se zkoušením tahem.

Označení ČSN EN ISO 6892-1 (420310)
Katalogové číslo 510425
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2021
Datum účinnosti 1. 2. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8596135104253
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6892-1 (420310) z června 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6892-2 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

ČSN EN ISO 6892-3 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty

foo