ČSN EN ISO 16859-2 (420375) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů

ČSN EN ISO 16859-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 16859 specifikuje metody přímého a nepřímého ověřování tvrdoměrů podle Leeba ve smyslu ISO 16859-1 a rovněž popisuje, kdy se tyto dva typy ověřování mají provádět.
Přímé ověřování zahrnuje kontrolu, zda jednotlivé funkční parametry tvrdoměru spadají do předepsaných mezí, zatímco ověřování nepřímé využívá měření tvrdosti na referenčních zkušebních destičkách kalibrovaných podle ISO 16859-3, za účelem přezkoumání celkové funkční schopnosti tvrdoměru ke zkoušení ve směru působení gravitace. Samotnou nepřímou metodu lze používat k periodické kontrole funkčních charakteristik v provozu.

Označení ČSN EN ISO 16859-2 (420375)
Katalogové číslo 505208
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135052080
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16859-2 (420375) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16859-1 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 16859-3 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček