ČSN EN ISO 16859-2 (420375) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 16859 specifies methods for direct and indirect verification of test instruments used for determining Leeb hardness in accordance with ISO 16859-1, and also describes when these two types of verification are to be performed.
The direct verification involves checking that individual instrument performance parameters fall within specified limits, whereas the indirect verification utilizes hardness measurements of reference test blocks, calibrated in accordance with ISO 16859-3, to check the overall performance of the instrument for testing in the direction of gravity. The indirect method can be used on its own for the periodic performance checking in service.

Označení ČSN EN ISO 16859-2 (420375)
Katalogové číslo 99176
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963991764
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 16859-2 (420375)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16859-1 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 16859-3 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček