ČSN EN 15551 (280127) Nové vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

ČSN EN 15551 Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na nárazníky se zdvihem 105 mm, 110 mm a 150 mm pro vozidla nebo jednotky, které používají nárazníky a šroubovku. Vztahuje se na funkčnost, rozhraní a zkoušení, včetně kritérií pro "vyhovující/nevyhovující", pro nárazníky.
POZNÁMKA 1 - Obvykle se nárazníky se zdvihem 105 mm používají na nákladních vozech a lokomotivách, nárazníky se zdvihem 110 mm se používají na vozech pro přepravu osob a lokomotivách a nárazníky se zdvihem 150 mm se používají na nákladních vozech.
Stanovuje jednotlivé kategorie nárazníků, prostorovou obálku, statické a dynamické charakteristiky a absorpci energie.
Stanovuje statické a dynamické charakteristiky systémů vypružení.
Stanovuje také požadavky na nárazníky se začleněnými crashovými prvky (crashové nárazníky) pro cisternové vozy na přepravu nebezpečných látek.
Požadavky tohoto dokumentu také platí pro nárazníky lokomotiv a vozů pro přepravu osob, které musí splňovat požadavky na kolizní odolnost podle EN 15227 pouze pro normální provoz. Vlastnosti pro funkci absorbování energie jsou stanoveny v EN 15227 a požadavky, předepsané v kapitole 7 pro cisternové vozy na přepravu nebezpečných látek, nejsou použitelné pro nárazníky výše uvedených lokomotiv a vozů na přepravu osob.
Diagonální nárazníky jsou z tohoto dokumentu vyjmuty.
Pro crashové nárazníky lokomotiv, řídicích vozů nebo vozů pro přepravu osob podle EN 15227 a cisternových vozů pro přepravu nebezpečných látek nebo nárazníky, které jsou částí kombinovaného systému sestávajícího ze speciálního nárazníku a deformačního prvku, není nutná zaměnitelnost s nárazníky pro nákladní vozy, a proto neplatí požadavky v 5.3 (rozměry nárazníků) a požadavky v 5.4 (Mechanické vlastnosti nárazníků) a 5.6 (Značení) platí jen omezeně.
POZNÁMKA 2 - Pro cisternové vozy, které podléhají předpisu o nebezpečných látkách viz [41].
Ustanovení přesahující předmět tohoto dokumentu smí být odsouhlasena v technické specifikaci. Technická specifikace není povinným dokumentem.

Označení ČSN EN 15551 (280127)
Katalogové číslo 519209
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135192090
Tato norma nahradila ČSN EN 15551 (280127) z února 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo