Třída 28 - KOLEJOVÁ VOZIDLA

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 15380-4 (280000) - září 2013

Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 28 0001 (280001) - prosinec 1996

Kolejová vozidla železniční. Základní termíny a definice

550 Kč

ČSN EN 17343 (280003) - červen 2021

Železniční aplikace - Obecné termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 16028 (280010) - srpen 2013

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16683 (280020) - červenec 2016

Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15380-1 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15380-2 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15380-3 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15380-5 (280081) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 28 0082 (280082) - srpen 1997 aktuální vydání

Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel

125 Kč

ČSN EN 15877-1 +A1 (280083) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy

770 Kč

ČSN EN 15877-2 (280083) - červen 2014

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

570 Kč

ČSN 28 0101 (280101) - únor 2021 nové vydání

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel

230 Kč

ČSN 28 0108 (280108) - listopad 1984

Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN 28 0111 (280111) - říjen 1984

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky

350 Kč

ČSN 28 0112 (280112) - prosinec 1985

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání

230 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

590 Kč

ČSN EN 15020 +A1 (280120) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - říjen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla

340 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla

230 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - srpen 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu

230 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - únor 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

590 Kč

ČSN EN 45545-1 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - červen 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

440 Kč

ČSN EN 45545-3 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, Oprava 2 8.21t

380 Kč

ČSN EN 45545-4 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 45545-5 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

230 Kč

ČSN EN 45545-6 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

230 Kč

ČSN EN 45545-7 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

230 Kč

ČSN EN 16989 (280161) - duben 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru

550 Kč

ČSN EN 17084 (280162) - červenec 2019

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - listopad 2005 aktuální vydání

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - listopad 2005 aktuální vydání

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí

230 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - listopad 2005 aktuální vydání

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů

230 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - říjen 2006

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat

340 Kč

ČSN EN 14363 +A1 (280307) - březen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

1 270 Kč

ČSN 28 0312 (280312) - duben 1976

Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.85t

615 Kč

ČSN 28 0318 (280318) - březen 2015 aktuální vydání

Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

440 Kč

ČSN EN 12663-1 +A1 (280320) - červen 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

350 Kč

ČSN EN 12663-2 (280320) - říjen 2010

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy

440 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - červen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel

440 Kč

ČSN EN 16404 (280322) - červenec 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel

440 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - červen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - duben 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

360 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - duben 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy

340 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku

440 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí

350 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - červenec 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17095 (280332) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě

190 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - srpen 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice

350 Kč

ČSN 28 0338 (280338) - květen 1994

Obrysy pro kolejová vozidla metra

190 Kč

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 980 Kč

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - prosinec 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami

570 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - březen 2014 aktuální vydání

Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

550 Kč

ČSN EN 17285 (280351) - květen 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří

350 Kč

ČSN EN 15302 +A1 (280355) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

945 Kč

ČSN EN 15663 +A1 (280360) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

340 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - říjen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - září 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - říjen 2011

Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy

570 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži

770 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - leden 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15654-1 (280515) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu

350 Kč

ČSN EN 15654-2 (280515) - říjen 2019

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - březen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - březen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - březen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - únor 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

340 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

440 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - březen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

440 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

340 Kč

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností

230 Kč

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541) - duben 2011

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15437-1 (280542) - listopad 2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

340 Kč

ČSN EN 15437-2 (280542) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

230 Kč

ČSN EN 15049 (280550) - únor 2008

Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15427 +A1 (280555) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - srpen 2021

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - srpen 2021

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17069-1 (280560) - říjen 2019

Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12561-1 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží

230 Kč

ČSN EN 12561-2 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

230 Kč

ČSN EN 12561-3 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t

250 Kč

ČSN EN 12561-4 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek

190 Kč

ČSN EN 12561-5 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek

190 Kč

ČSN EN 12561-6 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy

230 Kč

ČSN EN 12561-7 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky

190 Kč

ČSN EN 12561-8 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení

190 Kč

ČSN EN 13775-1 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 1: Principy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13775-2 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 2: Podvozkové nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13775-3 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 3: Dvounápravové nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13775-4 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 4: Dvounápravové podvozky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13775-5 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 5: Třínápravové podvozky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13775-6 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 6: Vícedílné a článkové vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15839 +A1 (280912) - duben 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil

340 Kč

ČSN EN 15723 (280920) - srpen 2010

Železniční aplikace - Uzavírací a zajišťovací prostředky zařízení pro ochranu nákladu před vlivy okolního prostředí - Požadavky na odolnost, obsluhu, označení, údržbu a likvidaci

340 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - září 2019

Železniční aplikace - Požadavky a základní principy zabezpečení nákladu v železniční nákladní přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13977 (281002) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu

440 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 14033-2 (281005) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14033-3 (281005) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14033-4 (281005) - srpen 2019

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15746-1 (281007) - červenec 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15746-2 (281007) - červenec 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15746-3 (281007) - červenec 2021

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 3: Technické požadavky na jízdu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15746-4 (281007) - červenec 2021

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 4: Technické požadavky na jízdu, převážení a pracovní nasazení na městských kolejových systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15954-1 (281010) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

440 Kč

ČSN EN 15954-2 (281010) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 15955-1 (281011) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

440 Kč

ČSN EN 15955-2 (281011) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN 28 1300 (281300) - červen 1998 aktuální vydání

Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t

404 Kč

ČSN 28 1310 (281310) - listopad 1998

Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t

414 Kč

ČSN EN 13272-1 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16286-1 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace

350 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření

340 Kč

ČSN EN 16362 (281513) - červenec 2014

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody

230 Kč

ČSN EN 16507 (281514) - duben 2015

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty

230 Kč

ČSN EN 16922 +A1 (281515) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky

590 Kč

ČSN EN 14750-1 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14750-2 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

ČSN EN 14813-1 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14813-2 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel

340 Kč

ČSN EN 15892 (281532) - září 2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího

230 Kč

ČSN EN 12299 (281541) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení

550 Kč

ČSN EN 16186-1 +A1 (281551) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry

340 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů

570 Kč

ČSN EN 16186-3 +A1 (281551) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek

770 Kč

ČSN EN 16186-4 (281551) - listopad 2019

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17355 (281561) - duben 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky

190 Kč

ČSN EN 14067-1 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14067-3 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14067-4 +A1 (281901) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati

440 Kč

ČSN EN 14067-5 +A1 (281901) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

350 Kč

ČSN EN 14067-6 (281901) - únor 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16019 (283800) - září 2014

Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007) - leden 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

590 Kč

ČSN EN 14531-2 (284007) - březen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

350 Kč

ČSN EN 13452-1 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN 13452-2 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd

340 Kč

ČSN EN 14198 +A1 (284021) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16185-1 +A1 (284022) - listopad 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

550 Kč

ČSN EN 16185-2 +A1 (284022) - červen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

340 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - listopad 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

230 Kč

ČSN EN 14535-3 (284031) - červen 2016

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění

340 Kč

ČSN EN 16451 (284032) - prosinec 2015

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15328 (284033) - červenec 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky

590 Kč

ČSN EN 15179 (284041) - duben 2008

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů

440 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - listopad 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - srpen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - červenec 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.21t

790 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - září 2011

Železniční aplikace - Brzdové spojky

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - září 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16334 (284045) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky

350 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - srpen 2020

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16241 +A1 (284046) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží

230 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků

340 Kč

ČSN EN 16834 (284047) - říjen 2019

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky

945 Kč

ČSN EN 14601 +A1 (284051) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

350 Kč

ČSN EN 15220 (284054) - červen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové ukazatele

350 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - říjen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - prosinec 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - srpen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - duben 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů

340 Kč

ČSN EN 15734-1 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

460 Kč

ČSN EN 15734-2 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

460 Kč

ČSN EN 16207 +A1 (284065) - červen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13298 (284205) - září 2003

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové vinuté pružiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14200 (284207) - srpen 2004

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové parabolické pružnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14817 (284209) - září 2006

Železniční aplikace - Prvky vypružení - Regulační prvky vzduchového vypružení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - červen 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče

440 Kč

ČSN EN 13597 (284220) - leden 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny

550 Kč

ČSN EN 13913 (284240) - leden 2004

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Mechanické díly na bázi elastomérů

550 Kč

ČSN EN 15085-1 +A1 (284401) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky

440 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky

230 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

230 Kč

ČSN EN 16586-1 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16586-2 (287250) - říjen 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16585-1 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety

440 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb

440 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře

340 Kč

ČSN EN 16584-1 (287252) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast

550 Kč

ČSN EN 16584-2 (287252) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace

590 Kč

ČSN EN 16584-3 (287252) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 16587 (287253) - prosinec 2017

Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč