Třída 2844 - Svařování kolejových vozidel

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 15085-1 (284401) - listopad 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - prosinec 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.22t

360 Kč

ČSN EN 15085-3 +A1 (284401) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 3: Konstrukční požadavky

440 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - listopad 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 4: Výrobní požadavky

340 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

230 Kč

ČSN EN 15085-6 (284401) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě

230 Kč

ČSN EN 17460 (284451) - květen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Lepení na železničních vozidlech a jejich částech

590 Kč
foo