Třída 2815 - Vnitřní prostředí kolejových vozidel

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 13272-1 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16286-1 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace

350 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření

340 Kč

ČSN EN 16362 (281513) - červenec 2014

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody

230 Kč

ČSN EN 16507 (281514) - duben 2015

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty

230 Kč

ČSN EN 16922 +A1 (281515) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky

590 Kč

ČSN EN 14750-1 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14750-2 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

ČSN EN 14813-1 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14813-2 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel

340 Kč

ČSN EN 15892 (281532) - září 2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího

230 Kč

ČSN EN 12299 (281541) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení

550 Kč

ČSN EN 16186-1 +A1 (281551) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry

340 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů

570 Kč

ČSN EN 16186-3 +A1 (281551) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek

770 Kč

ČSN EN 16186-4 (281551) - listopad 2019

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč