Třída 2805 - Pojezdy a podvozky

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 13749 (280505) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování pevnostních požadavků na rámy podvozků

440 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - říjen 2011

Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy

570 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži

770 Kč

ČSN EN 13103-1 +A1 (280513) - červenec 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15654-1 +A1 (280515) - prosinec 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu

350 Kč

ČSN EN 15654-2 (280515) - říjen 2019

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - březen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - březen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - březen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

550 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - duben 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

340 Kč

ČSN EN 12080 +A1 (280530) - březen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

440 Kč

ČSN EN 12082 +A1 (280535) - leden 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

440 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

340 Kč

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností

230 Kč

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541) - duben 2011

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15437-1 +A1 (280542) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

340 Kč

ČSN EN 15437-2 +A1 (280542) - říjen 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

230 Kč

ČSN EN 15049 (280550) - únor 2008

Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15427-1-1 (280555) - únor 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Mazací zařízení a nanášení - Mazání okolků

350 Kč

ČSN EN 15427-2-1 (280555) - listopad 2022

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-1: Vlastnosti a charakteristiky - Maziva okolku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-3 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-3: Vybavení a aplikace - Přilnavé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky - Přilnavé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17069-1 (280560) - říjen 2019

Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo