Třída 2805 - Pojezdy a podvozky

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 13749 (280505) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků

440 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - říjen 2011

Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy

570 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži

770 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - leden 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15654-1 (280515) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu

350 Kč

ČSN EN 15654-2 (280515) - říjen 2019

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13260 +A1 (280520) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

350 Kč

ČSN EN 13262 +A2 (280521) - říjen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

440 Kč

ČSN EN 13261 +A1 (280522) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

570 Kč

ČSN EN 13979-1 +A2 (280525) - srpen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13715 +A1 (280526) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

340 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

440 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - březen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

440 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

340 Kč

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností

230 Kč

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541) - duben 2011

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15437-1 (280542) - listopad 2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

340 Kč

ČSN EN 15437-2 (280542) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

230 Kč

ČSN EN 15049 (280550) - únor 2008

Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15427 +A1 (280555) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

340 Kč

ČSN EN 17069-1 (280560) - říjen 2019

Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč