ČSN EN 15437-1 +A1 (280542) Nové vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

ČSN EN 15437-1 +A1 Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy EN 15437 definuje minimální charakteristiky rozhraní mezi traťovým detektorem hor-koběžnosti ložiskových skříní (HABD) a železničními vozidly (RST), které jsou v souladu s evropskými směrnicemi pro interoperabilitu tak, aby se dosáhlo minimálních funkčních požadavků. Minimální po-žadavky na rozhraní se týkají železničních vozidel, která odpovídají standardnímu evropskému želez-ničnímu rozchodu, tedy 1435 mm a železničních vozidel vybavených vnějšími ložisky, železničních vozidel s maximální konstrukční rychlostí do 250 km/h a traťových detektorů HABD, od kterých se požaduje monitorování železničních vozidel s maximální konstrukční rychlostí vyšší nebo rovnou 250 km/h.

Označení ČSN EN 15437-1 +A1 (280542)
Katalogové číslo 517954
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135179541
Tato norma nahradila ČSN EN 15437-1 +A1 (280542) z července 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15437-2 +A1 (280542)
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

foo