Třída 2800 - Třídění, přehledy, pojmy

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 15380-4 (280000) - září 2013

Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 28 0001 (280001) - prosinec 1996

Kolejová vozidla železniční. Základní termíny a definice

550 Kč

ČSN EN 17343 (280003) - listopad 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Obecné termíny a definice

440 Kč

ČSN EN 16683 (280020) - červenec 2016

Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15380-1 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15380-2 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15380-3 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15380-5 (280081) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 28 0082 (280082) - srpen 1997 aktuální vydání

Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel

125 Kč

ČSN EN 15877-1 +A1 (280083) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy

770 Kč

ČSN EN 15877-2 (280083) - červen 2014

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

570 Kč
foo