Třída 2840 - Brzdová soustava

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 14478 (284001) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14531-2 (284007) - březen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

350 Kč

ČSN EN 13452-1 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN 13452-2 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd

340 Kč

ČSN EN 14198 +A1 (284021) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16185-1 (284022) - září 2015

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

550 Kč

ČSN EN 16185-1 +A1 (284022) - listopad 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

550 Kč

ČSN EN 16185-2 +A1 (284022) - červen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

340 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - září 2019

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - listopad 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

230 Kč

ČSN EN 14535-3 (284031) - červen 2016

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění

340 Kč

ČSN EN 16451 (284032) - prosinec 2015

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15179 (284041) - duben 2008

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů

440 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - listopad 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15624 +A1 (284042) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený

340 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

770 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - září 2011

Železniční aplikace - Brzdové spojky

440 Kč

ČSN EN 16334 (284045) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky

350 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - srpen 2020

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16241 +A1 (284046) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží

230 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků

340 Kč

ČSN EN 16834 (284047) - říjen 2019

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 14601 +A1 (284051) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

350 Kč

ČSN EN 15220 (284054) - červen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové ukazatele

350 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15612 +A1 (284057) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače

340 Kč

ČSN EN 15625 +A1 (284058) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení

340 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - duben 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů

340 Kč

ČSN EN 15734-1 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

460 Kč

ČSN EN 15734-2 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

460 Kč

ČSN EN 16207 +A1 (284065) - červen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč