ČSN EN 13452-1 (284011) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

ČSN EN 13452-1 Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro vozidla hromadné dopravy provozovaná na:
- tramvajových tratích ;
- vedlejších železničních tratích;
- tratích metra;
- železničních tratích pro předměstské a regionální vlaky.
Tato evropská norma je použitelná pro všechna vozidla nové stavby či se zásadní přestavbou provozovaná na specifikovaných tratích a její aplikací se umožňuje všem výrobcům navrhovat nebo nabízet kolejová vozidla určením minimálních požadavků na brzdící účinky.
Shoda s požadavky na funkci a výkonnost stanovenými touto evropskou normou se prokazuje zkouškami podle ČSN EN 13452-2.
Tato evropská norma se nevztahuje na zvláštní dopravní systémy, např. visuté jednokolejnicové dráhy, ozubnicové tratě, zvláštní vozidla s odděleným provozem jako jsou rekreační železnice, vozidla pro zvláštní účely, atd.
Tato evropská norma neplatí pro vlaky nebo vozidla provozovaná na hlavních železničních tratích.

Označení ČSN EN 13452-1 (284011)
Katalogové číslo 68828
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963688282
Tato norma nahradila ČSN EN 13452-1 (284011) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13452-2 (284011)
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody