ČSN EN 14531-2 (284007) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

ČSN EN 14531-2 Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje základní algoritmy pro výpočty brzdicích účinků, které se mohou používat pro všechny typy vlakových souprav, jednotek nebo jednotlivých vozidel, včetně vysokorychlostních, lokomotiv a osobních vozů, konvenčních vozidel a vozů. Tato evropská norma nespecifikuje požadavky na výkonnost. Umožňuje výpočet různých aspektů výkonnosti: zábrzdné nebo brzdné dráhy, požadavky na adhezi, výpočty sil, atd. Tato evropská norma umožňuje ověření výkonnosti zabrzdění a zpomalení výpočtem pro vysokorychlostní a konvenční vlaky provozované na vysokorychlostní a konvenční infrastruktuře. Může se také použít pro podrobné zkoumání výkonnosti zabrzdění nebo zpomalení v libovolném stupni projektování/ověřování. Navržená metoda této normy je založena na algoritmu numerické integrace podle času. Norma obsahuje výklad jednoduchého schématu numerické integrace za účelem poskytnutí užitečného přímého příkladu navržené metody. Existují další algoritmy numerické integrace podle času, zejména přesnější, ale ty nespadají do předmětu této normy. Pokud se takové metody použijí, musí řád dosažené přesnosti odpovídat této evropské normě. Tato evropská norma také obsahuje příklady výpočtů drah a jiných dynamických výpočtů, viz příloha B.

Označení ČSN EN 14531-2 (284007)
Katalogové číslo 501727
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135017270
Tato norma nahradila ČSN EN 14531-2 (284007) z července 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007)
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla