ČSN EN 14531-2 (284007) Zrušená norma

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro ucelené jednotky nebo samostatná vozidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard describes a common calculation method for railway applications. It describes the general algorithms utilizing step by step calculation for use in the design and validation of brake equipment and braking performance for all types of train sets and single vehicles. In addition, the algorithms provide a means of comparing the results of other braking performance calculation methods.
The EN 14531 series was originally planned to have six parts covering the calculation methodology to be used when conducting calculations relating to the braking performance of various types of railway vehicles under the heading 'EN 14531, Railway applications - Methods for calculation of stopping, slowing distances and immobilization braking'. The six parts were as follows:
Part 1: General algorithms
Part 2: Application to single freight wagon
Part 3: Application to mass transit (LRVs and D- and E- MUs)
Part 4: Application to single passengers coach
Part 5: Application to locomotive
Part 6: Application to high speed trains

Označení ČSN EN 14531-2 (284007)
Katalogové číslo 99777
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963997773
Norma byla zrušena k 1. 4. 2017
a nahrazena ČSN EN 14531-2 (284007)
Tato norma nahradila ČSN EN 14531-6 (284007) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007)
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007)
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla