Třída 2803 - Výpočty, konstrukční směrnice

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN EN 15016-1 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 1: Obecné zásady

340 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 2: Kusovníky

340 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 3: Změny technických dokumentů

230 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - květen 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat

770 Kč

ČSN EN 14363 +A2 (280307) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

1 270 Kč

ČSN P CEN/TS 17843 (280308) - duben 2023

Železniční aplikace - Vyšetřování na vozidlech pro kvantifikaci zatížení koleje v obloucích o poloměrech do 250 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 28 0312 (280312) - duben 1976

Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.85t

615 Kč

ČSN 28 0318 (280318) - březen 2015 aktuální vydání

Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

472 Kč

ČSN EN 12663-1 +A2 (280320) - červen 2024

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 12663-2 +A1 (280320) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy

440 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - červen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.23t

460 Kč

ČSN EN 16404 (280322) - červenec 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel

440 Kč

ČSN EN 14752 +A1 (280326) - červen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel

570 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

230 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - květen 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a související přístup pro personál - Část 2: Nákladní vozy

340 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku

440 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí

350 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - listopad 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Údržba železničních vozidel - Tvorba a změna plánu údržby

440 Kč

ČSN EN 17095 (280332) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě

190 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - srpen 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice

350 Kč

ČSN 28 0338 (280338) - květen 1994

Obrysy pro kolejová vozidla metra

190 Kč

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 980 Kč

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - květen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - březen 2014 aktuální vydání

Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

550 Kč

ČSN EN 17285 (280351) - květen 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří

350 Kč

ČSN EN 15302 (280355) - duben 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity - Definice a metody vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15663 +A1 (280360) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

340 Kč
foo