Třída 2801 - Technické dodací předpisy vozidel

Zobrazit obsah třídy 28 - Kolejová vozidla

ČSN 28 0101 (280101) - listopad 1997

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

230 Kč

ČSN 28 0108 (280108) - listopad 1984

Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN 28 0111 (280111) - říjen 1984

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky

350 Kč

ČSN 28 0112 (280112) - prosinec 1985

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání

230 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

590 Kč

ČSN EN 15020 +A1 (280120) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla

340 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - únor 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

590 Kč

ČSN EN 45545-1 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 45545-2 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

590 Kč

ČSN EN 45545-3 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t

360 Kč

ČSN EN 45545-4 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 45545-5 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

230 Kč

ČSN EN 45545-6 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

230 Kč

ČSN EN 45545-7 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

230 Kč

ČSN EN 16989 (280161) - duben 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru

550 Kč

ČSN EN 17084 (280162) - červenec 2019

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč