ČSN EN ISO 25119-2 (470068)

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu

ČSN EN ISO 25119-2 Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje etapu návrhu vývoje bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS) traktorů používaných v zemědělství a lesnictví a samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou a nesených, návěsných nebo přívěsných strojů používaných v zemědělství. Platí také pro mobilní komunální zařízení (např. zametací stroje).
Tento dokument neplatí pro:
- letadla a vznášedla používaná v zemědělství;
- žací a zahradní vybavení.
Tento dokument specifikuje vlastnosti a kategorie požadované pro SRP/CS pro provádění jejich funkcí souvisejících s bezpečností. Neidentifikuje úrovně vlastností pro konkrétní použití.
POZNÁMKA 1 - Normy typu C specifické pro stroj mohou specifikovat úrovně vlastností (AgPL) pro funkce souvisejí s bezpečností u strojů v rámci jejich předmětu. V opačném případě je specifikace AgPL odpovědností výrobce.
Tento dokument platí pro bezpečnostní části elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů (E/E/PES), protože souvisí s mechatronickými systémy. Pokrývá možná nebezpečí způsobená nesprávným fungováním bezpečnostních systémů E/E/PES, včetně vzájemného působení těchto systémů. Nezabývá se nebezpečími souvisejícími s elektrickým proudem, ohněm, kouřem, teplem, zářením, toxicitou, hořlavostí, reaktivitou, korozí, uvolněním energie a podobnými nebezpečími, pokud nejsou přímo způsobena nesprávným fungováním bezpečnostních systémů E/E/PES. Pokrývá také nesprávné fungování bezpečnostních systémů E/E/PES zapojených do ochranných opatření, bezpečnostních ochran nebo funkcí souvisejících s bezpečností v reakci na nebezpečí, která nejsou součástí E/E/PES.
Příklady zahrnuté do předmětu tohoto dokumentu:
- SRP/CS omezující elektrický proud v elektrických hybridech, aby se předešlo nebezpečím poruchy izolace/úrazu elektrickým proudem;
- elektromagnetické rušení s SRP/CS;
- SRP/CS určené k vyhnutí se požáru.
Příklady nezahrnuté do předmětu tohoto dokumentu:
- porucha izolace kvůli tření, která vede k nebezpečím úrazu elektrickým proudem;
- jmenovité elektromagnetické záření ovlivňující blízké ovládací systémy stroje;
- koroze způsobující přehřátí elektrických kabelů.
Tento dokument neplatí pro jiné systémy než E/E/PES (např. hydraulické, mechanické nebo pneumatické).
POZNÁMKA 2 - Viz také ISO 12100 pro zásady navrhování týkající se bezpečnosti strojního zařízení.
Tento dokument neplatí pro bezpečnostní části ovládacích systémů vyrobené před datem tohoto vydání.

Označení ČSN EN ISO 25119-2 (470068)
Katalogové číslo 519201
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135192014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 25119-1 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

ČSN EN ISO 25119-3 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

ČSN EN ISO 25119-4 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

foo