ČSN EN ISO 25119-3 (470068) Aktuální vydání

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

ČSN EN ISO 25119-3 Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 800 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje obecné zásady pro navrhování a vývoj bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS) traktorů používaných v zemědělství a lesnictví a samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou a nesených, návěsných nebo přívěsných strojů používaných v zemědělství. Platí také pro mobilní komunální zařízení (např. zametací stroje).
Tento dokument neplatí pro:
- letadla a vznášedla používaná v zemědělství;
- žací a zahradní vybavení.
Tento dokument specifikuje vlastnosti a kategorie požadované pro SRP/CS pro provádění jejich funkcí souvisejících s bezpečností. Neidentifikuje úrovně vlastností pro konkrétní použití.
POZNÁMKA 1 - Normy typu C specifické pro stroj mohou specifikovat úrovně vlastností (AgPL) pro funkce související s bezpečností u strojů v rámci jejich předmětu. V opačném případě je specifikace AgPL odpovědností výrobce.
Tento dokument platí pro bezpečnostní části elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů (E/E/PES), protože souvisí s mechatronickými systémy. Pokrývá možná nebezpečí způsobená nesprávným fungováním bezpečnostních systémů E/E/PES, včetně vzájemného působení těchto systémů. Nezabývá se nebezpečími souvisejícími s elektrickým proudem, ohněm, kouřem, teplem, zářením, toxicitou, hořlavostí, reaktivitou, korozí, uvolněním energie a podobnými nebezpečími, pokud nejsou přímo způsobena nesprávným fungováním bezpečnostních systémů E/E/PES. Pokrývá také nesprávné fungování bezpečnostních systémů E/E/PES zapojených do ochranných opatření, bezpečnostních ochran nebo funkcí souvisejících s bezpečností v reakci na nebezpečí, která nejsou součástí E/E/PES.
Příklady zahrnuté do předmětu tohoto dokumentu:
- SRP/CS omezující elektrický proud v elektrických hybridech, aby se předešlo nebezpečím poruchy izolace/úrazu elektrickým proudem;
- elektromagnetické rušení s SRP/CS;
- SRP/CS určené k zabránění požáru.
Příklady nezahrnuté do předmětu tohoto dokumentu:
- porucha izolace kvůli tření, která vede k nebezpečím úrazu elektrickým proudem;
- jmenovité elektromagnetické zářen í ovlivňující blízké ovládací systémy strojů;
- koroze způsobující přehřátí elektrických kabelů.
Tento dokument neplatí pro systémy jiné než E/E/PES (např. hydraulické, mechanické nebo pneumatické).
POZNÁMKA 2 - Viz také ISO 12100 pro zásady navrhování týkající se bezpečnosti strojního zařízení.
Tento dokument neplatí pro bezpečnostní části ovládacích systémů vyrobené před datem tohoto vydání.

Označení ČSN EN ISO 25119-3 (470068)
Katalogové číslo 511680
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2021
Datum účinnosti 1. 8. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135116805
Změny a opravy Z1 5.24t, A1 5.24t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 25119-3 (470068) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 25119-1 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

ČSN EN ISO 25119-2 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu

ČSN EN ISO 25119-4 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

foo