ČSN EN ISO 25119-4 (470068) Aktuální vydání

Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

ČSN EN ISO 25119-4 Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje obecné zásady pro navrhování a vývoj bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS) traktorů používaných v zemědělství a lesnictví a samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou a nesených, návěsných nebo přívěsných strojů používaných v zemědělství. Platí také pro mobilní komunální zařízení. (např. zametacích strojů).
Tento dokument neplatí pro:
- letadla a vznášedla používaná v zemědělství;
- žací a zahradní vybavení.
Tento dokument specifikuje vlastnosti a kategorie požadované pro SRP/CS pro provádění jejich funkcí souvisejících s bezpečností. Neidentifikuje úrovně provedení pro konkrétní použití.
POZNÁMKA 1 - Normy typu C specifické pro stroj mohou specifikovat úrovně vlastností (AgPL) pro funkce související s bezpečností u strojů v rámci jejich předmětu. V opačném případě je specifikace AgPL odpovědností výrobce.
Tento dokument platí pro bezpečnostní části elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů (E/E/PES), protože souvisí s mechatronickými systémy. Pokrývá možná nebezpečí způsobená nesprávným fungováním bezpečnostních systémů E/E/PES, včetně vzájemného působení těchto systémů. Nezabývá se nebezpečími souvisejícími s elektrickým proudem, ohněm, kouřem, teplem, zářením, toxicitou, hořlavostí, reaktivitou, korozí, uvolněním energie a podobnými nebezpečími, pokud nejsou přímo způsobena nesprávným fungováním bezpečnostních systémů E/E/PES. Pokrývá také nesprávné fungování bezpečnostních systémů E/E/PES zapojených do ochranných opatření, bezpečnostních ochran nebo funkcí souvisejících s bezpečností v reakci na nebezpečí, která nejsou součástí E/E/PES.
Příklady zahrnuté do předmětu tohoto dokumentu:
- SRP/CS omezující elektrický proud v elektrických hybridech, aby se předešlo nebezpečím poruchy izolace/úrazu elektrickým proudem;
- elektromagnetické rušení s SRP/CS;
- SRP/CS určené k zabránění požáru.
Příklady nezahrnuté do předmětu tohoto dokumentu:
- porucha izolace kvůli tření, která vede k nebezpečím úrazu elektrickým proudem;
- jmenovité elektromagnetické záření ovlivňující blízké ovládací systémy strojů;
- koroze způsobující přehřátí elektrických kabelů.
Tento dokument neplatí pro jiné systémy než E/E/PES (např. hydraulické, mechanické nebo pneumatické).
POZNÁMKA 2 - Viz také ISO 12100 pro zásady navrhování týkající se bezpečnosti strojního zařízení.
Tento dokument neplatí pro bezpečnostní části ovládacích systémů vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO 25119-4 (470068)
Katalogové číslo 511808
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2021
Datum účinnosti 1. 8. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135118083
Změny a opravy Z1 5.24t, A1 5.24t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 25119-4 (470068) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 25119-1 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

ČSN EN ISO 25119-2 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu

ČSN EN ISO 25119-3 (470068)
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

foo